Επιλέξτε Κατηγορία

Χιονοκουβέρτα Φορτηγού Autosock

• Δεν φθείρουν τα ελαστικά και τους θόλους • Οδήγηση χωρίς κραδασμούς • Μέγιστη ταχύτητα 50km/h • Πιστοποιήσεις: TUV,

CE, IFTH Περιέχουν : › Ένα ζευγάρι χιονοκουβέρτες › Ένα ζευγάρι γάντια › Σάκο αποθήκευσης › Οδηγίες χρήσεως και

συντήρησης  ΧΙΟΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ FIX&GO C-V