Επιλέξτε Κατηγορία

NOS βελτίωση Κινητήρα

Nos βελτίωση κινητήρα από το κατάστημα CarXtreme, ειδική σύνθεση Octane booster μόνο για αυτοκίνητα με υψηλές επιδόσεις. Αυξάνει τα Οκτάνια  μέχρι 7 βαθμούς και ελαττώνει την  προανάφλεξη.

Καθαρίζει αποτελεσματικά το σύστημα τροφοδοσίας και τον θάλαμο καύσης και αποτρέπει τις διαβρώσεις.

Βελτιώνει την οικονομία καυσίμου.